Radomska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 26. Infanterie Regiment

You are here: Start

Rekonstrukcje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Mława 2015

Utworzony 25-12-2015 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Mława 2015

Już jest, nasza kolejna superprodukcja z Mławy. Wraz z Piotrem Fuda?? Fudexem stworzyliżmy dokumentację pola bitwy. Zapraszamy do oglądania filmu.Pozdrowienia dla Pionier Bataillon 42

Read more

IV ?abiszy?skie Spotkania z Histori?

Utworzony 25-12-2015 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Przedstawiamy Pa?stwu seri? czterech filmw z tego pi?knego wydarzenia. Przepi?kne miasteczko ktre na czas tego militarnego festiwalu zmienia sie w prawdziwe miasto z czasw II Wojny ?wiatowej. Bardzo ?yczliwa ludno??...

Read more

W?druj?cy kocio? gen. Nehringa-Gosty?

Utworzony 25-12-2015 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Sobotnia gra terenowa osnuta na kanwie walk niemieckiej Kampfgruppe Nehring w okolicach Gostynia i rekonstrukcja wkroczenia wojsk radzieckich do tego? miasta, to jedno z ciekawszych wydarze? w ktrych brali?my udzia?....

Read more

Don Kosaken Reiter Regiment 1

Utworzony 03-07-2014 w Rekonstrukcje przez Super User

Don Kosaken Reiter Regiment 1

Sesja zdj?ciowa Don Kossaken Reiter Regiment 1. Prezentujemy Pa?stwu sesj? zdj?ciow? obrazuj?c? mundury i wyposa?enie oddzia?w Kozakw Do?skich, w s?u?bie Wehrmachtu. Poruszony w niej temat jest bardzo kolorowy i egzotyczny i...

Read more

Jeszcze s?ysz? ich krzyki.... Film dokumentalny

Utworzony 07-12-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Jeszcze s?ysz? ich krzyki.... Film dokumentalny

Uczestniczyli?my w zdj?ciach do filmu, pod tytu?em Jeszcze s?ysz? ich krzyki... Film ten oparty jest na autentycznych zdarzeniach. Kanw? tego filmu b?dzie opowiadanie ?yj?cego ?wiadka pacyfikacji oraz materia?y Instytutu Pami?ci...

Read more

Utworzony 28-09-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

W dniu 22.09.2013 roku, mieli?my przyjemno?? wyst?pienia w Festiwalu Historycznym w Mszczonowie. Powierzone nam zadanie odtwrstwa oddzia?w Kozackich walcz?cych w powstaniu, zrealizowali?my z du?ym zaanga?owaniem i ogromn? ch?ci?, a nasze...

Read more

Utworzony 14-09-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Przy okazji wykonywania sesji w ktrej przedstawiali?my "wrze?niowe" sylwetki, postanowili?my wykona? tak?e kilka p?nowojennych uj??. Rekonstruowany przez nas pu?k, wwczas (od grudnia 1942 r.) zosta? przemianowany na Fsilier-Regiment 26. W...

Read more

Sesja zdj?ciowa- Wrzesie? 1939

Utworzony 14-09-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Sesja zdj?ciowa- Wrzesie? 1939

Przy wsp?udziale kolegw ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4. Pu?ku Piechoty Legionw z Kielc, uda?o nam si? urzeczywistni? d?ugo ju? planowan? sesj? zdj?ciow?. Sesja lu?no nawi?zuje do wrze?niowych walk rekonstruowanego przez...

Read more

M?awa 2013

Utworzony 14-09-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

M?awa 2013

Wrcili?my z M?awy!!! Tradycyjnie jak co roku mieli?my przyjemno?? wyst?pi? w tym wydarzeniu jako ci??ka piechota. Wraz z cz??ci? GRH WOLF utworzyli?my oddzia? bliskiego wsparcia piechoty z lekkimi granatnikami LGrW36....

Read more

V edycja "Odprawy Kieleckiej zmiany na Wester…

Utworzony 26-05-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

V edycja "Odprawy Kieleckiej zmiany na Westerplatte"

W po?owie marca 1939 roku ?o?nierze z kieleckiego 4. Pu?ku Piechoty Legionw zostali skierowani do Wojskowej Sk?adnicy Tranzytowej na Westerplatte, gdzie pad?y pierwsze strza?y II wojny ?wiatowej. Ju? po raz...

Read more

Bitwa o Pozna? 23.02.2013- Festung Posen 1945

Utworzony 26-02-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Bitwa o Pozna? 23.02.2013- Festung Posen 1945

W dniu 23.02.2013 nasza SRH Infanterie Regiment 26 wyst?pi?a w rekonstrukcji przedstawiaj?cej wydarzenia z 1945roku. Bitwa o Pozna? 1945 (Festung Posen).23 lutego 1945 roku twierdza broniona przez wojska niemieckie skapitulowa?a. Dok?adnie...

Read more

Utworzony 26-02-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

W dniach 18-20 stycznia odby?a si? ju? V edycja marszu zimowego pt ' Odwrt na lini? Pilicy'.Jak co roku SRH Batalion Tomaszw organizuje t? imprez?, ktra jest imprez? niekomercyjn?, wyszukan?,i...

Read more

M?awa 2012

Utworzony 26-02-2013 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

M?awa 2012

W dniach 31.08 i 1.09.2012 SRH Infanterie Regiment wzi??o udzia? w V Rekonstrukcji Bitwy pod M?aw?. Pi?tkowa rekonstrukcja nalotu bombowego odby?a si? w centrum miasta M?awa, a dzie? p?niej miejscem...

Read more

Kielce 25.03.2012

Utworzony 14-04-2012 w Rekonstrukcje przez Karze?

Kielce 25.03.2012

W dniu 25.03.2012 RGRH 26 Infanterie Regiment zawita?a w Kielcach na czwartej edycji inscenizacji pt.: "Odprawa kieleckiej zmiany za?ogi na Westerplatte". Inscenizacja ta przypomina o ofierze jak? z?o?yli ?o?nierze 4...

Read more

Manewry zimowe 19.02.2012

Utworzony 21-02-2012 w Rekonstrukcje przez Karze?

Manewry zimowe 19.02.2012

W niedziel? 19.02.2012 RGRH 26 Infanterie Regiment wybra?a si? do lasu rozprostowa? ko?ci i skorzysta? jeszcze z le??cego ?niegu. Miejsce jest urokliwe i zarazem historyczne (Heeresgutsbezirk Truppenbungsplatz Mitte Radom).

Read more

M?awa 2011

Utworzony 02-02-2012 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

M?awa 2011

Nasza grupa uczestniczy?a w najwi?kszej w Polsce rekonstrukcji pt. Obrony Odcinka M?awa. W rekonstrukcji tej uczestniczy?o ponad 250 osb, dwa czo?gi PzKw II, Sdkfz 13 Adler, dzia?ko Bofors 37mm, dzia?o...

Read more

Polen Feldzug unikatowy film z kampanii wrzesniowe…

Utworzony 02-02-2012 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Film "Polenfeldzug 1939" (z niemieckiego: Kampania w Polsce 1939) to unikatowy i jak dot?d, jedyny film pokazuj?cy Radom w pierwszych dniach okupacji. Jego autorem jest Klaus Eismann, nawigator transportowego samolotu,...

Read more

Utworzony 25-01-2012 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Muzeum Regionalne w Opocznie oraz GRH Odzia? Lotniczy AK Henryk z Opoczna, GRH Batalion Tomaszw z Tomaszowa Mazowieckiego i RGRH 26 Infanterie Regiment z Radomia w niecodzienny sposb uczcili historyczne...

Read more

Utworzony 07-01-2012 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Zgodnie z zapowiedzi? SGRH Armia ?rodek (kooperacja grup GRH Batalion Tomaszw oraz RGRH 26IR) w dniach 6-7 stycznia 2012 roku odby?a si? IV Edycja Marszu Zimowego pod umown? nazw? 'Odwrt...

Read more

Miasto w ogniu, Sochaczew 18.09.2011

Utworzony 18-09-2011 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

W dniu 18.09.2011 odby?a si? rekonstrukcja historyczna Bitwy nad Bzur? w ramach V Teatru Historii.RGRH 26 Infanterie Regiment wyst?pi?a w tym wydarzeniu. Dla nas jako rekonstruktorw jednostki Infanterie Regiment 26...

Read more

Utworzony 10-09-2011 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Dnia 10 - tego wrze?nia odby?a si? w Mszczonowie nocna rekonstrukcja zmaga? ?o?nierza Polskiego z niemieckim naje?d?c?. Rekonstrukcja jest na tyle specyficzna i ciekawa, ?e odbywa si? pora wieczorow?. Wieczr...

Read more

Obrona Nowogrodu 28.08.2011

Utworzony 28-08-2011 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

W dniu 28.08.2011 odby?a si? w Nowogrodzie rekonstrukcja ukazuj?ca niszczenie Polskich schronw bojowych na linii rzeki Narwii. Po ci??kich bojach W bitwie pod M?aw?(z ktrej niestety relacji nie b?dzie z...

Read more

Manewry TRUDY WOJNY 29-31.07.2011

Utworzony 31-07-2011 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

W podradomskich lasach i wioskach, od 29 do 31 lipca, odby?y si? ma?e manewry grup rekonstrukcyjnych.Grupa RGRH 26 Infanterie Regiment, ktra podczas tego wydarzenia funkcjonowa?a jako 26 Fusilier Regiment, postanowi?a...

Read more

Atak na Poci?g -Opoczno 26.07.2011

Utworzony 26-07-2011 w Rekonstrukcje przez Slajmi130

Ciekawym epizodem i zdarzeniem w ?yciu grupy by?a inscenizacja "Atak na Poci?g". przedstawia?a ona atak polskiego Oddzia?u Lotniczego AK Henryk, na poci?g z niemieckimi ?o?nierzami udaj?cymi si? na urlop. Inscenizacja...

Read more